Obliczanie średniej ważonej ocen cząstkowych


Instrukcja obsługi kalkulatora

Aby obliczyć średnią ocen wpowadź swoje oceny w odpowiednie pola oddzielając je przecinkiem (,).


Wynik średniej ważonej:
Naciśnij przycisk oblicz