Poniżej znajdziecie materiały z poszczególnych przedmiotów do nauki w czasie zawieszenia zajęć szkolnych.
A tutaj są adresy mailowe do Waszych nauczycieli - Szukaj adresu

Godzina z
wychowawcą
J.polski
odrób lekcje
Matematyka
odrób lekcje
J.angielski
odrób lekcje
J.niemiecki
odrób lekcje
Religia
odrób lekcje
Historia
odrób lekcje
EDB
odrób lekcje
W.O.S
odrób lekcje
Wychowanie do
życia w rodzinie
Przyroda
odrób lekcje
Biologia
odrób lekcje
Chemia
odrób lekcje
Fizyka
odrób lekcje
Geografia
odrób lekcje
Plastyka
odrób lekcje
Muzyka
odrób lekcje
Technika
odrób lekcje
Informatyka
odrób lekcje
W-F
odrób lekcje
Świetlica Klasy 0
odrób lekcje
Klasy 1
odrób lekcje
Klasy 2
odrób lekcje
Klasy 3
odrób lekcje
Zindywidualizowane
ścieżki kształcenia
Zajęcia
indywidualne
Nauczanie
indywidualne
Zaj. korekcyjno
kompensacyjne
Zajęcia
rewalidacyjne
Zaj. dydakt.-wyrówn.
i rozwijające
Doradztwo
zawodowe
Pedagog
szkolny
Logopeda Biblioteka
Materiały szkoleniowe dla nauczycieli do pracy zdalnej