TRADYCJA
FOTO-HISTORIA
MŁODZIEŻ
EGZAMINY
MENU WITRYNY
WŁADZE SZKOŁY
SPONSORZY
DYDAKTYKA
SPORT
Izba pamięci
Izba Historii i Tradycji Ziemi Żarnowskiej

Wirtualna Izba Tradycji

        Na I piętrze zorganizowano małe muzeum - Izbę Historii i Tradycji Ziemi Żarnowskiej im. gen. Kazimierza Załęskiego ps. "Bończa". W estetycznych gablotach znajdują się militaria oraz różnorodne eksponaty historyczne i etnograficzne, zgromadzone przez uczniów pod nadzorem nauczycieli. Jest tam również sztandar koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Żarnowie, przekazany gimnazjalistom przez kombatantów. Swe stałe miejsce znalazły tam również liczne pamiątki po gen. Bończy", przekazane przez jego bratanka Janusza Górczyńskiego ze Szwecji. Wielką atrakcją jest mundur słynnego żołnierza 25 pp AK, żarnowianina ppor. Jana Mazura ps. "Sarna" (1922-1999), byłego prezesa koła ŚSŻAK w Żarnowie. Cenne pamiątki po Janie Mazurze przekazał Jego syn mł. insp. Edward Mazur - Komendant Powiatowej Policji w Raciborzu (dodać należy, iż Chrzestnym Ojcem ofiarodawcy był sam "Bończa"). W izbie znajduje się tam również Księga Pamiątkowa Towarzystwa Przyjaciół Żarnowa, dokumentująca liczne akcje i przedsięwzięcia środowiskowe. Swe stałe miejsce znalazły tam też historyczne dewocjonalia, świadczące o przywiązaniu do wiary i tradycji chrześcijańskiej naszych przodków. Są one umieszczone w szklanych witrynach. Całość uzupełniają ścienne wystawy, na których znajdują się unikalne zdjęcia i plakaty. Wyeksponowano również historyczne książki i przedmioty z dawnych gospodarstw domowych Ziemi Żarnowskiej.
        18 czerwca 2010 roku izbę uroczyście poświęcił były proboszcz parafii św. Mikołaja w Żarnowie - ks. Kan. Jan Kruk. Tego aktu dokonał po oficjalnych uroczystościach nadania szkole imienia. Proboszcz nie krył swego wzruszenia, mówił o ważnej misji pedagogów, którzy podjęli się gromadzenia pamiątek przeszłości i udostępniania ich młodemu pokoleniu do zwiedzania. Pierwszymi zwiedzającymi izbę byli oczywiście kombatanci i liczni goście szkoły. Opiekę merytoryczną nad tym mini - przybytkiem muzealnym sprawują nauczyciele. Izba mieści się w końcu korytarza. Jest ona chroniona wyjątkowo ozdobną artystycznie kutą kratą z oryginalnym herbem Żarnowa.
        Często przybywają do nas goście, pragnący zobaczyć niewielkie, ale jakże cenne zbiory. Cieszymy się, bowiem do szkoły płyną kolejne deklaracje dotyczące przekazania różnych eksponatów. Być może ktoś z Was chciałby ofiarować lub czasowo wypożyczyć pamiątkę. Zapraszamy do współpracy ze szkołą . Zachęcamy również do zwiedzania.

Akademia poświęcona pamięci generała