MENU WITRYNY
RODO
E-DZIENNIK
DOKUMENTACJA
WŁADZE SZKOŁY
SPONSORZY
TRADYCJA
OPIEKA
PEDAGOG
LOGOPEDA
PSYCHOLOG
DYDAKTYKA
EGZAMINY
SPORT
MULTIMEDIA
POMAGAMY
REKLAMA
Smieszne zdjecia
Wynajem hali

    Zasady korzystania z hali sportowej zostały określone w Zarządzeniu Nr 89/2011 Wójta Gminy Żarnów z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z pomieszczeń w szkołach na terenie Gminy Żarnów oraz Gminnego Domu Kultury w Żarnowie. Zarządzenie to różnicuje osoby korzystające z hali ze względu na termin korzystania oraz rodzaj użytkownika.

    Dla uczniów naszego Gimnazjum w godzinach od 15.00 do 17.00 korzystanie z hali jest bezpłatne.

    W pozostałych godzinach oraz dla innych użytkowników wprowadzone są zróżnicowane odpłatności także z możliwością zwolnienia z opłat. Wszelkie decyzje związane z podpisywaniem umów należą do kompetencji Dyrektora Gimnazjum. Szczegółowe zasady w tym takze dotyczące odpłatności są wymienione we wspomnianym zarządzeniu wójta Gminy Żarnów.

Zarządzenie nr 4/2016 o wynajmie hali

    Zasady wynajmu hali sportowej obejmuje załącznik nr 1 do w/w zarządzenia -
ZASADY WYNAJMU HALI SPORTOWEJ

    Szczególną rolę w tym procesie pełni Opiekun hali sportowej, który w porozumieniu z Dyrektorem Gimnazjum dokumentuje prowadzone zajęcia i pobiera także część opłat. Jest on także odpowiedzialny za cykliczne dokonywanie przeglądów stanu hali i informowanie Dyrektora Gimnazjum o usterkach lub innych uwagach.
    Osoby korzystające z hali zobowiązane są do przestrzegania odpowiednich zasad dotyczących między innymi :
  • właściwego stroju;
  • dbałości o sprzęt;
  • korzystania z szatni i natrysków;
  • spraw porządkowo czystościowych;
  • wymaganych kwalifikacji;
  • odpowiedzialności finansowej.
Pełny zakres tych zasad jest sprecyzowany w Regulaminie Hali Sporotwej, który stanowi zał. nr 2 do zarządzenia 89/2011

REGULAMIN HALI SPORTOWEJ

PROJEKTY w SP Żarnów
ARCHIWUM GIMNAZJUM
Już 46455432 osób odwiedziło naszą stronę od 2012.02.09
CZAS
Dziś jest czwartek
2024-07-25
LOSOWE FOTKI
MŁODZIEŻ
ŻYCIE SZKOLNE
PARTNERZY
bip.zarnow.tensoft.pl
www.zarnow.eu
www.lkszarnow.pl
ZSZ ZARNÓW
DOŁACZ DO NAS
nk
KONKURS
szkolazklasa