MENU WITRYNY
RODO
E-DZIENNIK
DOKUMENTACJA
WŁADZE SZKOŁY
SPONSORZY
TRADYCJA
OPIEKA
PEDAGOG
LOGOPEDA
PSYCHOLOG
DYDAKTYKA
EGZAMINY
SPORT
MULTIMEDIA
POMAGAMY
REKLAMA
Korzystanie z siłowni
Korzystanie z siłowni

I.CZĘŚĆ OGÓLNA.

1.Siłownia jest czynna w dniach i godzinach pracy szkoły.
2.Przed skorzystaniem z siłowni należy się zapoznać z regulaminem. 3.Wszystkie osoby korzystające z siłowni winny obowiązkowo podporządkować się przepisom regulaminu.
4.Osoby naruszające porządek, przepisy regulaminu mogą być usuwane z obiektu.
5.Wszystkich korzystających z urządzeń treningowych obowiązuje strój i obuwie sportowe.
6.Dzieci do lat 14 mogą korzystać z urządzeń siłowni wyłącznie pod nadzorem opiekunów prawnych.
7.Jednocześnie z urządzeń siłowni może korzystać nie więcej niż 5 osób.
8.W siłowni obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w regulaminie siłowni.

II.ZASADY KORZYSTANIA Z SIŁOWNI.

1.Ćwiczący musi posiadać strój sportowy i czyste obuwie sportowe.
2.Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania bezpieczeństwa, korzystający winien sprawdzić stan techniczny urządzenia, z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt upoważnionej osobie w recepcji.
3.Ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach treningowych należy wykonywać w miejscu, w którym zostały one ustawione.
4.Zabrania się korzystającym z siłowni przestawiania urządzeń treningowych, wprowadzania regulacji, które mogą zagrażać bezpieczeństwu.
5.Po zakończeniu ćwiczeń, urządzenia treningowe, z których korzystano winny być pozostawione w należytym stanie technicznym.
6.Osoby korzystające z urządzeń treningowych czynią to na własną odpowiedzialność.
7.Szkoła nie zapewnia fachowej opieki instruktorskiej na siłowni.

III.ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY.

1.Za przedmioty wartościowe, gotówkę, karty płatnicze, telefony komórkowe itp. pozostawione w siłowni - szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
2.Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
3.Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu siłowni i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa - szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
PROJEKTY w SP Żarnów
ARCHIWUM GIMNAZJUM
Już osób odwiedziło naszą stronę od 2012.02.09
CZAS
Dziś jest czwartek
2024-05-30
LOSOWE FOTKI
MŁODZIEŻ
ŻYCIE SZKOLNE
PARTNERZY
bip.zarnow.tensoft.pl
www.zarnow.eu
www.lkszarnow.pl
ZSZ ZARNÓW
DOŁACZ DO NAS
nk
KONKURS
szkolazklasa