TRADYCJA
FOTO-HISTORIA
MŁODZIEŻ
EGZAMINY
DZIAŁALNOŚĆ
LOSOWE FOTKI
Patron
Patron naszego Gimnazjum

        Od 18 czerwca 2010 roku nasze Gimnazjum w Żarnowie, jako jedyna szkoła w Polsce, nosi imię 25 pułku piechoty Armii Krajowej. Szkoła otrzymała również sztandar, ufundowany przez sponsorów. A oto krótka notka z nadania szkole imienia 25 pułku piechoty Armii Krajowej
        Uroczystość rozpoczęła się w kościele, następnie odbył się przemarsz do naszego Gimnazjum. Do Żarnowa przyjechało mnóstwo gości. Nie tylko miejscowa parafialna świątynia, ale później i wyjątkowo przystrojona hala sportowa - z trudem zmieściła wszystkich zebranych. Fantastyczną oprawę zapewnili zawodowi żołnierze z Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lotniczych w Radomiu. Wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem artystycznego kunsztu profesjonalnych, zawodowych muzyków w stalowych mundurach, bardzo dynamicznie grających w kościele i w szkole. Będziemy o nich długo pamiętać. Do Żarnowa przybyło aż 17 pocztów sztandarowych z różnych stron Polski.        Zgromadzeni goście najpierw wzięli udział w Mszy świętej odprawionej w kościele parafialnym w Żarnowie przez księży dekanatu żarnowskiego, w tym ks. prał. Adama Myszkowskiego, ks. kan. Jana Kruka i ks. Sławomira Raka. W jej trakcie dokonano aktu poświęcenia sztandaru szkoły, który dyrektorowi szkoły - w imieniu wszystkich fundatorów - przekazali byli dowódcy 25 pułku piechoty Armii Krajowej, generałowie Stanisław "Burza" Karliński i Aleksander Arkuszyński "Maj". Dyrektor przekazał sztandar pocztowi sztandarowemu szkoły: uczniom Rafałowi Bieleckiemu oraz Elizie i Angelice Kmiecik.        Po Mszy św. nastąpił przemarsz do szkoły, gdzie w hali sportowej odbyła się dalsza część gimnazjalnej gali, prowadzonej przez nauczycielkę Edytę Kazimierczyk i uczennicę Karolinę Kupis. Po wysłuchaniu hymnu państwowego nastąpiło powitanie przybyłych gości, w tym licznie zgromadzonych kombatantów. Owacjami na stojąco witano wspomnianych generałów oraz płk Stanisława Toporowskiego, uczestnika bitwy pod Monte Cassino i kawalera orderu Virtuti Militari, pochodzącego z Żarnowa a mieszkającego na stałe w Kanadzie. Stanisław Toporowski był głównym fundatorem sztandaru.        Po raz kolejny przybyli do szkoły żołnierze 25 pp AK i innych pododdziałów Polski Podziemnej, m. in. mjr dr Halina Kępińska - Bazylewicz ps. "Kora", mjr dr Zdzisław Kamiński, mjr Bernard Kłodawski, kpt. Mirosław Kopa "Miron", kpt. Jerzy hr. Biesiadowski, Janusz Krasicki, Marian Makowski, Bożenna Niemierowska - Szczepańczyk, Stefan Fudalej, Marian Warych i wielu, wielu innych. Partyzanci AK reprezentowali różne struktury swego związku, byli nawet delegaci Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK oraz przedstawiciele okręgów warszawskiego, łódzkiego, piotrkowskiego, radomskiego i kieleckiego.


        Po raz kolejny do szkoły przybył poseł Robert Telus. Przedstawicielem władz centralnych był ppłk Mirosław Demediuk z Departamentu Wojskowego Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie. Urząd Wojewódzki w Łodzi reprezentowała Krystyna Ozga - wicewojewoda, oddział łódzki Instytutu Pamięci Narodowej dr Joanna Żelazko (autorka wielu książek o II wojnie światowej), a delegatem Łódzkiego Kuratora Oświaty Jana Kamińskiego był Andrzej Juszczak, dyrektor delegatury w Piotrkowie Trybunalskim. Obecni byli przedstawiciele samorządów wszystkich szczebli - wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Przyjechali do Żarnowa szefowie wielu znaczących instytucji, organizacji, przedsiębiorstw, inspekcji, redakcji, służb mundurowych i straży oraz placówek kultury i nauki. Wśród gości była dość liczna grupa dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół z całego regionu, a zwłaszcza z powiatu opoczyńskiego i koneckiego. Wspaniałą oprawę zapewnili strzelcy z jednostek w Paradyżu, Opocznie i Drzewicy, kierowani przez Marka Polinceusza, Marka Zielińskiego i Radosława Smolarka.        Podczas oficjalnej części uroczystości przewodniczący Rady Gminy Żarnów, Krzysztof Smak odczytał akt nadania Gimnazjum w Żarnowie zaszczytnego imienia 25 pułku piechoty Armii Krajowej. Jednocześnie serdecznie pogratulował szkole patrona. Następnie uczniowie szkoły oraz jej dyrektor zaprezentowali krótką historię placówki, a także działania zmierzające do przyjęcia przez szkołę imienia 25 pp AK. Wyjaśniając powody wyboru takiego patrona, wskazano na związki pułku z ziemią opoczyńską i przypomniano, iż Żarnów nazywany był swego czasu "stolicą partyzanckiego królestwa", a nadanie imienia to hołd złożony nie tylko żołnierzom, ale i prześladowanym mieszkańcom tej ziemi. Dyrektor wspomniał, że udało mu się zrealizować kolejny cel, jaki założył sobie z chwilą objęcia kierowniczego stanowiska w szkole. Jednocześnie spełniło się wielkie pragnienie gen. Kazimierza "Bończy" Załęskiego, który marzył, by szkoła nosiła takie imię.        W wystąpieniach okolicznościowych poseł Robert Telus i starosta Józef Róg dziękowali za kultywowanie idei patriotyzmu w szkole i przekazali dyrektorowi piękny ceramiczny obraz, wójt Maria Morawska zobowiązała się wspierać wszelkie działania młodzieży zmierzające do upamiętniania zasług kombatantów, a wicewojewoda Krystyna Ozga gratulowała uczniom nowego patrona, a także dziękowała za ogrom pracy i przygotowań do tak ważnej uroczystości. Dodać należy, iż tuż przed uroczystościami udekorowano setki metrów kwadratowych ścian, nie tylko w hali sportowej, ale i na wszystkich korytarzach. Elementami dekoracji były między innymi interesujące ścienne gazetki o pułku, jego żołnierzach i naszym regionie.        W księdze pamiątkowej szkoły zamieszczono kilkadziesiąt wpisów. Oto fragment jednego z nich, dotyczącego sztandaru: Raduje się serce akowców, uczestników uroczystości nadania Waszej Szkole imienia "naszego" 25 pp AK i otwarcie Izby Tradycji Ziemi Żarnowskiej im. gen. Kazimierza "Bończy" Załęskiego. Gratulujemy pięknego sztandaru. Dodanie hasła "Nauka" do tradycyjnego hasła "Bóg, Honor, Ojczyzna" bardzo trafnie określa cel łączenia wiedzy z wychowaniem patriotycznym młodzieży. Życzymy sukcesów dydaktycznych i wychowawczych. Istotnie, wszyscy podziwiali piękny sztandar szkoły, wykonany przez znaną piotrkowską firmę "Haftina". Z okazji nadania szkole imienia nawiązano współpracę z firmą "Ceramika Paradyż", której władze zgodziły się wyprodukować piękną okolicznościową płytkę ceramiczną w limitowanej serii, którą wręczono gościom. Pierwszą z nich, oznaczoną nr 1 i pięknie oprawioną - wręczono oczywiście płk Stanisławowi Toporowskiemu.