TRADYCJA
FOTO-HISTORIA
MŁODZIEŻ
EGZAMINY
DZIAŁALNOŚĆ
LOSOWE FOTKI
Szkolna rozrywka
Warsztaty

        W naszej szkole realizowany był bardzo ciekawy projekt edukacyjny pod nazwą "Rzemiosło artystyczne szansą na aktywizację zawodową uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Żarnowa". Było to wspólne przedsięwzięcie szkoły i Stowarzyszenia PROREW z Kielc. Fundusze na ten cel pozyskano z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. O randze wydarzenia niech świadczy fakt, iż ten unijny projekt odbywał się pod patronatem starosty opoczyńskiego i wójta gminy Żarnów. Całością kierowali i koordynowali Marcin Agatowski i Łukasz Żuchowski z kieleckiego stowarzyszenia.
        Do udziału w zajęciach zaproszono uczniów Gimnazjum i Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie, zainteresowanych rzemiosłem artystycznym. Uczniowie (zwani beneficjentami projektu) uczestniczyli w warsztatach rzeźbiarskich, wikliniarskich i dotyczących haftu artystycznego. Warsztaty z rzeźby prowadził znany w naszym regionie artysta, laureat wielu nagród i twórca monumentalnych rzeźb - Wojciech Grzędowski (zamieszkały w Petrykozach, gmina Białaczów), warsztaty wikliniarskie poprowadził utalentowany Tomasz Sołtys z Topolic, natomiast warsztaty z haftu artystycznego realizowała mieszkanka         Żarnowa Barbara Piekutowska, której wspaniała twórczość jest znana w regionie.
Każde warsztaty składały się z dwóch komponentów - teoretycznego i praktycznego. Ten drugi był najważniejszy, bowiem zainteresowani mieli w szkole stworzone warunki do samodzielnej twórczej, kreatywnej pracy - oczywiście pod nadzorem specjalisty. Ogółem w projekcie uczestniczyło 36 uczniów, wyselekcjonowanych ze znacznie większej grupy zainteresowanych. W wyniku jego realizacji osiągnięto zamierzone cele. Wzbudzono zainteresowanie młodego pokolenia rzemiosłem artystycznym i pokazano uczniom możliwości rozwoju zawodowego związanego z fachem rzeźbiarskim, wikliniarskim i hafciarskim. Ponadto zaprezentowano rękodzieło jako alternatywne zajęcie dla rolników i osób poszukujących nowej formy zatrudnienia. Po zakończeniu cyklu zajęć, wszyscy uczestnicy wzięli udział w warsztatach z podstaw zakładania działalności gospodarczej. Poznali zasady prawa pracy, gospodarki rynkowej, pisania tzw. biznes-planu i zdobyli wiedzę potrzebną do założenia własnej działalności gospodarczej. Te dodatkowe, interesujące zajęcia prowadziła Renata Miszczuk z Kielc.
        Prace uczestników warsztatów budzą prawdziwy podziw. Można je oglądać na wystawie, zorganizowanej w Izbie Historii i Tradycji Ziemi Żarnowskiej w Gimnazjum w Żarnowie. Warto ją zwiedzić, choćby po to, by się przekonać jak bardzo utalentowana jest żarnowska młodzież. Niektóre uczniowskie prace były eksponowane podczas niedawnych Dni Żarnowa `2010. Produktem finalnym całego bardzo udanego projektu było wykonanie monumentalnej rzeźby kasztelana żarnowskiego Warcisława Chomętowskiego herbu Lis, której odsłonięcie odbyło się z okazji lokalnych obchodów bitwy pod Grunwaldem. Od niedawna stoi on na eksponowanym miejscu obok szkoły, wpisując się już w żarnowski pejzaż i stając się niemym strażnikiem tego miejsca. Wykonał ją rzeźbiarz Wojciech Grzędowski, a sponsorem była Rada Rodziców szkoły, kierowana przez Czesławę Karkowską. Piaskowiec na chodnik obok monumentu ofiarował Krzysztof Gołąb z zakładu "Kameks" w Żarnowie.
        Niedawno z udziałem licznych gości zorganizowano uroczystość zakończenia projektu w szkole. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a najbardziej pracowitych uczniów nagrodzono wartościowymi nagrodami rzeczowymi. Spośród uczestników warsztatów rzeźbiarskich najwyżej oceniono uczennicę gimnazjum Izabelę Sikorę, a drugie i trzecie miejsce zajęły Weronika Madej i Anna Czerska (obydwie są uczennicami Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie). W warsztatach wikliniarskich najlepszym okazał się Przemysław Nowak, a kolejne lokaty przyznano Marcie Gawryś i Elizie Kmiecik (wszyscy z gimnazjum). Podsumowano również zajęcia z haftu artystycznego. Najlepszą okazała się Anna Kresa, a kolejne miejsca zajęły Kamila Karkowska i Magdalena Kolbus (uczennice gimnazjum). Nagrodę specjalną dyrektora szkoły otrzymał Marcin Kumor, prawdziwy pasjonat wikliniarstwa. Uczestnictwo w interesujących zajęciach rozbudziło wielkie zainteresowanie rzemiosłem artystycznym wśród młodzieży. Być może uda się zorganizować podobne warsztaty w przyszłości. Oby znów się to udało...

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ ZDJĘCIA