MENU WITRYNY
RODO
E-DZIENNIK
DOKUMENTACJA
WŁADZE SZKOŁY
SPONSORZY
TRADYCJA
OPIEKA
PEDAGOG
LOGOPEDA
PSYCHOLOG
DYDAKTYKA
EGZAMINY
SPORT
MULTIMEDIA
POMAGAMY
REKLAMA
Patron
Patron naszej szkoły

  Julian Bartoszewicz - historyk polski, (ur. 17 stycznia 1821 w Białej Radziwiłłowskiej, zm. 5 listopada 1870 w Warszawie) .
  W 1839 będąc stypendystą Królestwa Polskiego rozpoczął studia na wydziale historyczno-filologicznym uniwersytetu petersburskiego. W latach 1842-1847 był nauczycielem w gimnazjum warszawskim, mieszczącym się w Pałacu Kazimierzowskim. W 1847 został przeniesiony do Końskich, gdzie pracował w szkole powiatowej. Przyczyną przeniesienia na prowincję był artykuł wydrukowany w "Bibliotece Warszawskiej" o Helenie Iwanownie, córce Iwana III i żonie Aleksandra Jagiellończyka. Cenzura uznała artykuł za niezgodny w swej wymowie z rosyjską racją stanu, cały nakład "Biblioteki Warszawskiej" został skonfiskowany i zniszczony. W latach 1849-1863 Bartoszewicz był nauczycielem w szkole powiatowej w Lesznie; uczył łaciny, a od 1859 języka polskiego. W styczniu 1863 został kustoszem Biblioteki Głównej. W 1863 współpracował z nielegalnym pismem "Dzwon Duchowy". W latach 1863-1866 wykładał w II Gimnazjum Męskim w Warszawie historię Polski. 1 stycznia 1868 został zwolniony ze służby rządowej i przeszedł na emeryturę.
  Uważał, że zadaniem historyka jest zbieranie faktów historycznych. Przez całe życie tworzył prywatny zbiór wypisów źródłowych; w oparciu o zebrane źródła powstawały jego prace.   W Encyklopedii Orgelbranda opublikował 1291 artykułów. Początkowo zajmował się badaniami polskiego średniowiecza, później skupił swoją uwagę na XVIII wieku. Duża część jego pracy naukowej jest poświęcona badaniom biograficznym. Podzielał lelewelowskie poglądy na dzieje Polski.
Dzieła:

  • Arcybiskupi gnieźnieńscy i prymasi, 1858-1865;
  • Hetmani polni koronni i Wielkiego Księstwa Litewskiego, 1860-1865;
  • Kościoły warszawskie rzymskokatolickie opisane pod względem historycznym, 1855;
  • Królewicze biskupi. Żywoty czterech kapłanów, 1851;
  • Nowa epoka literatury historycznej polskiej; O pomysłach historycznych Augusta Bielowskiego, 1852;
  • Panowie niemieccy na dworze Stanisława Augusta. Wizerunki osób historycznych, 1852;
  • Poglądy na stosunki Polski z Turcją i Tatarami, 1860;
  • Zamek Bialski (dzieje miasteczka, obrazy z życia magnatów, Akademia Bialska); Znakomici mężowie polscy w wieku XVIII. Wizerunki historyczne, t. 1-3, 1856;
  • artykuły w "Przeglądzie Naukowym", "Bibliotece Warszawskiej", "Tygodniku Ilustrowanym", "Niezabudce", "Księdze Świata".

PROJEKTY w SP Żarnów
ARCHIWUM GIMNAZJUM
Już 46442063 osób odwiedziło naszą stronę od 2012.02.09
CZAS
Dziś jest środa
2024-06-19
LOSOWE FOTKI
MŁODZIEŻ
ŻYCIE SZKOLNE
PARTNERZY
bip.zarnow.tensoft.pl
www.zarnow.eu
www.lkszarnow.pl
ZSZ ZARNÓW
DOŁACZ DO NAS
nk
KONKURS
szkolazklasa