MENU WITRYNY
RODO
E-DZIENNIK
DOKUMENTACJA
WŁADZE SZKOŁY
SPONSORZY
TRADYCJA
OPIEKA
PEDAGOG
LOGOPEDA
PSYCHOLOG
DYDAKTYKA
EGZAMINY
SPORT
MULTIMEDIA
POMAGAMY
REKLAMA
¦wietlica

Harmonogram pracy świetlicy ul.Przedborska

Harmonogram pracy świetlicy ul.Polna

         Działania świetlicy wpisują się w realizację planu pracy szkoły i obejmują następujące zadania:

1. Przygotowanie wychowanków do udziału w życiu społecznym poprzez :
 • udział w ważnych uroczystościach szkolnych;
 • udział w apelach szkolnych;
 • przygotowywanie gazetek tematycznych;
 • prace społeczne na rzecz szkoły i środowiska;
 • pomoc młodszym i słabszym;
 • kształtowanie aktywnej postawy wobec środowiska
2. Kształtowanie podstawowych nawyków współżycia w grupie, poprawnego zachowania i wzajemnej życzliwości poprzez:
 • tworzenie zasad pracy z grupą;
 • poznawanie wzajemne siebie poprzez zabawy i gry;
 • właściwe zachowanie się w autobusie w trakcie dowozów;
 • dbanie o porządek i czystość na świetlicy;
 • szacunek do pracy nauczycieli i innych pracowników szkoły;
 • utrzymywanie porządku wśród czasopism, gier i pomocy dydaktycznych.
3. Troska o psychiczne i fizyczne zdrowie dziecka poprzez:
 • zapobieganie zjawiskom agresji, chuligaństwa i wandalizmu;
 • udział w przedsięwzięciach kulturalnych i konkursach;
 • dbanie o bezpieczeństwo w trakcie zabaw;
 • promowanie zdrowego stylu życia;
 • profilaktykę uzależnień;
4. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i twórczych zamiłowań poprzez:
 • pisanie artykułów do gazetki szkolnej;
 • poszerzanie wiedzy na temat 25 Pułku Piechoty Armii Krajowej i gen. Kazimierza Załęskiego;
 • udział w konkursach.
5. Udzielanie pomocy dydaktycznej poprzez:
 • pomoc w odrabianiu lekcji;
 • nadrabianie zaległości w nauce;
 • projekcję filmów.
6. Współpracę świetlicy z rodzicami, wychowawcami klas, oraz z zaprzyjaźnionymi osobami i instytucjami poprzez:
 • udzielanie informacji rodzicom odwiedzającym szkołę;
 • współpraca z dyrekcją, pedagogiem w rozwiązywaniu zaistniałych problemów;
 • opieka nad uczniami w czasie nieobecności nauczycieli;
 • współpraca z kierowcami autobusów szkolnych i opiekunkami, rozdysponowanie biletów PKS.
        Powyższe zadania przyczyniają się do poprawy jakości pracy szkoły
Regulamin świetlicy

PROJEKTY w SP Żarnów
ARCHIWUM GIMNAZJUM
Już 46442046 osób odwiedziło naszą stronę od 2012.02.09
CZAS
Dziś jest wtorek
2024-06-18
LOSOWE FOTKI
MŁODZIEŻ
ŻYCIE SZKOLNE
PARTNERZY
bip.zarnow.tensoft.pl
www.zarnow.eu
www.lkszarnow.pl
ZSZ ZARNÓW
DOŁACZ DO NAS
nk
KONKURS
szkolazklasa