MENU WITRYNY
RODO
E-DZIENNIK
DOKUMENTACJA
WŁADZE SZKOŁY
SPONSORZY
TRADYCJA
OPIEKA
PEDAGOG
LOGOPEDA
PSYCHOLOG
DYDAKTYKA
EGZAMINY
SPORT
MULTIMEDIA
POMAGAMY
REKLAMA
Historia
Historia

         „ Każdy powinien po sobie zostawić pamiątkę, że nie żył darmo na ziemi” – te wymowne słowa Juliana Bartoszewicza, wybitnego XIX – wiecznego historyka, przyświecały uroczystości z okazji 33 rocznicy nadania szkole imienia. Podniosła uroczystość w Szkole Podstawowej w Żarnowie Dzień 10 XII 2010r. na trwałe zapisze się w chlubnej historii Szkoły Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie oraz całej miejscowości. W tym dniu bowiem obchodzono, jak co roku, rocznicę nadania szkole imienia Juliana Bartoszewicza. Uroczystość tę uświetniła ceremonia przekazania społeczności szkolnej nowego sztandaru. Święto to rozpoczęto mszą św. Odprawioną przez ks.kan. Jana Derenia w murach zabytkowego, miejscowego kościoła pw. św. Mikołaja. Podczas eucharystii przedstawiciele Rady Rodziców w osobach: Marzena Michałowska – Kowalik, Krzysztof Gawryś i Jolanta Baranowska przekazali sztandar wójtowi gminy Krzysztofowi Nawrockiemu, z ust którego usłyszeliśmy piękne słowa, podkreślające znaczenie tego wydarzenia. Następnie wójt przekazał sztandar dyrektor Szkoły Podstawowj w Żarnowie, p. Marii Grzybowskiej. Z rąk pani dyrektor sztandar odebrał poczet sztandarowy w składzie: Arkadiusz Jakubowski, Natalia Laskiewicz, Agata Szymczyk, składając uroczyste przyrzeczenie. Po zakończeniu mszy nastąpił przemarsz ulicami Żarnowa do budynku szkoły, gdzie odbyła się druga część obchodów tego święta. Uroczystość uświetnili zaproszeni goście: przedstawiciele władz samorządowych i powiatowych, Honorowi Przyjaciele Szkoły, emerytowani nauczyciele, komendant policji, przedstawiciele Rady Rodziców, księża, prezes PTTK, dyrektorzy miejscowych szkół, sponsorzy. Ceremonię rozpoczęło wprowadzenie pocztów sztandarowych szkół i odśpiewanie hymnu państwowego. Dyrektor szkoły, Maria Grzybowska, w kilku słowach przedstawiła zebranym najważniejsze osiągnięcia szkoły z ostatnich lat. Następnie były dyrektor placówki, pan Waldemar Pasula, przybliżył zgromadzonym bogatą historię Szkoły Podstawowej w Żarnowie. W dalszej części uroczystości pożegnano sztandar, który nieprzerwanie od 1981r. był symbolem szkoły. Przewodnicząca Rady Rodziców p. Marzena Michałowska – Kowalik odczytała akt fundacji sztandaru, pod którym fundatorzy złożyli podpisy. Kulminacyjnym momentem ceremonii była prezentacja sztandaru i wyjaśnienie symboliki umieszczonych na nim elementów. Prawy płat sztandaru ( awers ) o barwie kremowej zdobi, umieszczony w centralnej części, wizerunek patrona szkoły, wybitnego XIX – wiecznego historyka Juliana Bartoszewicza. Jest on dla uczniów wzorem pracowitości, wytrwałości w dążeniu do celu, umiłowania nauki i książki. Pod podobizną patrona widnieje wzór jego własnoręcznego podpisu. Ta część kompozycji została wyhaftowana w tonacji beżu i brązu. Podobiznę patrona otacza aktualna nazwa szkoły, umieszczona w kole, który jest symbolem doskonałości. Litery w otoku wyhaftowane zostały nicią w kolorze starego złota z brązową obwódką. Złoty kolor jest symbolem nieśmiertelności, chwały, doskonalenia i oświecenia duchowego oraz wszystkiego, co ważne i wartościowe. Lewy płat sztandaru ( rewers) jest biało – czerwony, ma barwy flagi Rzeczpospolitej Polskiej. W centralnym miejscu, na czerwonej tarczy ze złotą obwódką ukazane jest godło Polski – Orzeł Biały z głową zwróconą w prawo i ozdobioną złotą koroną. Dziób i szpony również mają złotą barwę. Srebrna nić, którą wyhaftowany został orzeł, symbolizuje zwycięstwo, sprawiedliwość, mądrość i wiedzę. Rozpostarte skrzydła oznaczają dążenie do najwyższego lotu, gotowość do pokonywania przeszkód i trudności. Są to cele, do których, pod kierunkiem nauczycieli, zmierzają uczniowie. Symbole polskości znajdujące się na sztandarze – barwy biało – czerwone i godło Polski –są znakami naszej tożsamości narodowej. Drzewiec sztandaru o wysokości 2m i 30 cm wykonany został z drewna w kolorze brązowym i ozdobiony złotymi okuciami. Jego górny koniec zwieńczony jest metalową głowicą przedstawiającą orła w koronie. Po prezentacji nastąpiło uroczyste ślubowanie na nowy sztandar złożone przez przedstawicieli uczniów. Uczniowie zobowiązali się dbać o honor i dobre imię szkoły, wypełniać rzetelnie obowiązki wzorowego ucznia, wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności dla własnego dobra i dobra Ojczyzny, z szacunkiem odnosić się do rodziców i wszystkich pracowników szkoły oraz kształcić w sobie cechy, jakie posiadał Patron, a w szczególności umiłowanie do nauki i drugiego człowieka. Po dopełnieniu wszystkich ceremonii dotyczących przekazania nowego sztandaru p. dyrektor uhonorowała coroczną Nagrodą im. Juliana Bartoszewicza, absolwenta Szkoły Podstawowej w Żarnowie – Kacpra Króla. Na zakończenie części oficjalnej uroczystości głos oddano gościom, którzy gratulowali nowego sztandaru i dotychczasowych osiągnięć, ciepło wspominali naukę i pracę w tej placówce, jak również życzyli sukcesów w dalszych działaniach dydaktycznych i wychowawczych. Wyrazem wdzięczności Dyrekcji szkoły za wsparcie oraz pomoc w organizacji uroczystości była wręczona każdemu uczestnikowi imprezy okolicznościowa gazetka, opracowana przez p. Henrykę Juszczyk, dotycząca historii szkoły. Uroczystość zakończył program artystyczny w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej, którego tematem wiodącym było przybliżenie roli sztandarów w historii Polski przekazane w rozmowie uczniów z Julianem Bartoszewiczem. W rolę patrona wcielił się Jan Piekutowski – uczeń kl. V c, a towarzyszyli mu następujący uczniowie: Agata Bielecka, Paulina Otwinowska, Natalia Brzozowicz, Dominika Ciszek, Karolina Kania, Arkadiusz Jakubowski, Grzegorz Gorzela i Aleksandra Szczepocka, odtwórczyni roli Kazimiery Bartoszewiczowej. Przedstawienie przygotowały nauczycielki języka polskiego panie: Monika Pisiałek i Wioletta Wijaczka. Oprawa muzyczna przedstawienia była zasługą chóru pod kierunkiem p. Grażyny Szafinskiej oraz Gminnej Orkiestry Dętej pod batutą Piotra Kopańskiego. Na zakończenie tego podniosłego dnia podjęto wszystkich uroczystym obiadem.
PROJEKTY w SP Żarnów
ARCHIWUM GIMNAZJUM
Już 46442068 osób odwiedziło naszą stronę od 2012.02.09
CZAS
Dziś jest środa
2024-06-19
LOSOWE FOTKI
MŁODZIEŻ
ŻYCIE SZKOLNE
PARTNERZY
bip.zarnow.tensoft.pl
www.zarnow.eu
www.lkszarnow.pl
ZSZ ZARNÓW
DOŁACZ DO NAS
nk
KONKURS
szkolazklasa