MENU WITRYNY
RODO
E-DZIENNIK
DOKUMENTACJA
WŁADZE SZKOŁY
SPONSORZY
TRADYCJA
OPIEKA
PEDAGOG
LOGOPEDA
PSYCHOLOG
DYDAKTYKA
EGZAMINY
SPORT
MULTIMEDIA
POMAGAMY
REKLAMA
Dokumentacja szkolna

  Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – "Aktywna tablica"


Fotogaleria

Harmonogram korzystania z tablicy interaktywnej

    19 lipca 2017 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – "Aktywna tablica". Program ten możliwił wielu szkołom pozyskanie nowoczesnego wyposażonia w postaci tablic interaktywnych, projektorów czy interaktywnych monitorów dotykowych.
    Informujemy, że Szkoła Podstawowa im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie przystąpiła do Rządowego Programu Aktywna Tablica i w bieżącym roku szkolnym 2018/2019 realizuje jego założenia w pracy z uczniami klas młodszych. Tym samym stworzona została możliwość prowadzenia innowacyjnych lekcji z wykorzystaniem e-podręczników i e-ćwiczeń oraz programów interaktywnych, gier i materiałów multimedialnych. Ponadto stosowanie TIK stanowi wsparcie dla innowacyjnych metod pracy. Tablica interaktywna i zakupiony w ramach programu projektor ma za zadanie pomóc uczniom oraz nauczycielom w rozwijaniu umiejętności stosowania nowoczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej co umożliwia zapewnienie wysokiej jakości edukacji.
    W skład zespołu zadaniowego powołanego w ramach realizacji rządowego programu "Aktywna Tablica" wchodzą wychowawcy klas I-III oraz nauczyciele edukacji przedmiotowych (język angielski, edukacja plastyczna, religia).

Wejdź na nasze forum na portalu doskonaleniewsieci.pl:

PROJEKTY w SP Żarnów
ARCHIWUM GIMNAZJUM
Już 46235187 osób odwiedziło naszą stronę od 2012.02.09
CZAS
Dziś jest wtorek
2023-02-07
LOSOWE FOTKI
MŁODZIEŻ
ŻYCIE SZKOLNE
PARTNERZY
bip.zarnow.tensoft.pl
www.zarnow.eu
www.lkszarnow.pl
ZSZ ZARNÓW
DOŁACZ DO NAS
nk
KONKURS
szkolazklasa