MENU WITRYNY
RODO
DOKUMENTACJA
WŁADZE SZKOŁY
SPONSORZY
TRADYCJA
EGZAMINY
DYDAKTYKA
SPORT
MULTIMEDIA
POMAGAMY
REKLAMA
Rada pedagogiczna
Rada pedagogiczna 2017/2018

Nauczyciel Pełnione funkcje
Kantor
Barbara
Dyrektor, nauczanie indywidualne
Pisiałek
Monika
Wicedyrektor, język polski, zajęcia komputerowe
Kalinowska Barbara Wicedyrektor, edukacja plastyczna, rewalidacja
Aleksandrowicz Małgorzata Świetlica, biblioteka, rewalidacja
Bakalarz Monika Sztuka, zajęcia artystyczne, plastyka,
nauczanie indywidualne
Białecka Elżbieta Edukacja wczesnoszkolna IIIb,
zajęcia komputerowe, edukacja muzyczna, wychowanie fizyczne
Bociek
Adam
Matematyka, wychowawstwo VIIa
Chrzanowska Beata Oddział przedszkolny 0c,
zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze
Doniec
Grażyna
Język polski, rewalidacja, nauczanie indywidualne, wychowawstwo IVb
Dybalska
Beata
Pedagog, wiedza o społeczeństwie, nauczanie indywidualne, rewalidacja, zajęcia komputerowe
Godziątkowski Bogusław Fizyka, informatyka, nauczanie indywidualne
Gołąb
Barbara
Świetlica, nauczanie indywidualne
Grodzicka Joanna Wychowawstwo IIa, język polski, nauczanie indywidualne, zajęcia rozwijające
Grzybowska Maria Edukacja wczesnoszkolna IIb,
zajęcia komputerowe, edukacja muzyczna, wychowanie fizyczne
Jakubczyk Katarzyna Historia, edukacja dla bezpieczeństwa, nauczanie indywidualne, wychowawstwo VIIb
Jakubowska Izabela Język angielski, wychowawstwo VIb, matematyka, nauczanie indywidualne
Jałosińska-Madej Aneta Technika, wychowanie fizyczne, język angielski, rewalidacja, nauczanie indywidualne
Kania
Barbara
Edukacja wczesnoszkolna IIa,
zajęcia komputerowe, edukacja muzyczna, wychowanie fizyczne
Kantor
Jolanta
Edukacja wczesnoszkolna IIIa, historia, edukacja muzyczna, rewalidacja, nauczanie indywidualne
Kazimierczyk Edyta Język niemiecki, wdż
Kmiecik Sławomir Wychowanie fizyczne, wychowawstwo IVa, zajęcia sportowe
Kołodziejczyk Beata Matematyka, nauczanie indywidualne
Kowalska Barbara Uzupełnienie etatu informatyka
Krzymińska Teresa Wychowawstwo IIIb, wychowanie fizyczne, nauczanie indywidualne
Kubiszewska Agnieszka Wychowawstwo IIb,
język angielski, nauczanie indywidualne
Kubiszewska Małgorzata Wychowawstwo Va, nauczanie indywidualne, muzyka, zajęcia rewalidacyjno wychowawcze
Kubiszewska Sabina Język angielski
Matyjaśkiewicz Urszula Edukacja wczesnoszkolna IIIc, zajęcia komputerowe, edukacja muzyczna,
wychowanie fizyczne, rewalidacja
Nawrocka
Eliza
Język polski, nauczanie indywidualne, rewalidacja, wychowawstwo IVc
Pacyniak
Ewa
Język angielski, nauczanie indywidualne,
zajęcia rozwijające
Piekutowska Magdalena Edukacja wczesnoszkolna Ia,
edukacja informatyczna, edukacja muzyczna, wychowanie fizyczne, zajęcia rozwijające
Rataj
Wiesław
Wychowanie fizyczne
Róg
Agnieszka
Wychowawstwo IIIa, język niemiecki, świetlica, nauczanie indywidualne
Spasińska
Ewa
Biologia, chemia, nauczanie indywidualne
Stańczyk
Anna
Logopeda, wychowawstwo Vb, język polski, rewalidacja, zajęcia rozwijające
Stańczyk Elżbieta Religia, nauczanie indywidualne
Szczepanowska Grażyna Wychowawstwo VIa,
przyroda, nauczanie indywidualne
Szczepocka Elżbieta Edukacja wczesnoszkolna Ib, edukacja informatyczna, edukacja muzyczna, wychowanie fizyczne, zajęcia rozwijające, rewalidacja
Iwona
Szwed
Oddział przedszkolny 0a
Wiaderna Bogusława Pedagog, geografia, nauczanie indywidualne
Wiaderna
Lidia
Oddział przedszkolny 0b
Wijaczka Wioletta Język polski, edukacja wczesnoszkolna
Wilk
Katarzyna
Religia
Ks. Wojciechowski Marcin Religia, zajęcia indywidualne
Zelga
Emilia
Biblioteka, świetlica
Król-Sieroń Ilona Doradztwo zawodowe

Grono pedagogiczne foto-historia
ARCHIWUM GIMNAZJUM
Już osób odwiedziło naszą stronę od 2012.02.09
CZAS
Dziś jest poniedziałek
2019-02-18
LOSOWE FOTKI
MŁODZIEŻ
ŻYCIE SZKOLNE
PARTNERZY
bip.zarnow.tensoft.pl
www.zarnow.eu
www.lkszarnow.pl
ZSZ ZARNÓW
DOŁACZ DO NAS
nk
KONKURS
szkolazklasa
STATYSTYKI