MENU WITRYNY
RODO
E-DZIENNIK
DOKUMENTACJA
WŁADZE SZKOŁY
SPONSORZY
TRADYCJA
OPIEKA
PEDAGOG
DYDAKTYKA
EGZAMINY
SPORT
MULTIMEDIA
POMAGAMY
REKLAMA
Rada pedagogiczna
Rada pedagogiczna 2018/2019

Nauczyciel Pełnione funkcje
Kantor
Barbara
Dyrektor, nauczanie indywidualne
Pisiałek
Monika
Wicedyrektor, język polski, zajęcia komputerowe
Kalinowska Barbara Wicedyrektor, edukacja plastyczna, rewalidacja
Aleksandrowicz Małgorzata Świetlica, biblioteka, rewalidacja
Bakalarz Monika Sztuka, zajęcia artystyczne, plastyka,
nauczanie indywidualne
Bociek
Adam
Matematyka, wychowawstwo VIIIa
Chrzanowska Beata urlop
Doniec
Grażyna
Język polski, rewalidacja, nauczanie indywidualne, wychowawstwo Vb
Dybalska
Beata
Pedagog, wiedza o społeczeństwie, nauczanie indywidualne, rewalidacja, zajęcia komputerowe
Godziątkowski Bogusław Fizyka, informatyka, nauczanie indywidualne
Gołąb
Barbara
Świetlica, nauczanie indywidualne
Grodzicka Joanna Wychowawstwo IIIa, język polski, nauczanie indywidualne, zajęcia rozwijające
Grzybowska Maria Edukacja wczesnoszkolna IIIb,
zajęcia komputerowe, edukacja muzyczna, wychowanie fizyczne
Jakubczyk Katarzyna Historia, edukacja dla bezpieczeństwa, nauczanie indywidualne, wychowawstwo VIIIb
Jakubowska Izabela Język angielski, wychowawstwo VIIb, matematyka, nauczanie indywidualne
Jałosińska-Madej Aneta urlop
Kania
Barbara
Edukacja wczesnoszkolna IIIa,
zajęcia komputerowe, edukacja muzyczna, wychowanie fizyczne
Kantor
Jolanta
Edukacja wczesnoszkolna 0a, historia, edukacja muzyczna, rewalidacja, nauczanie indywidualne
Kazimierczyk Edyta urlop
Kmiecik Sławomir Wychowanie fizyczne, wychowawstwo Va, zajęcia sportowe
Kołodziejczyk Beata Matematyka, nauczanie indywidualne
Kowalska Barbara Uzupełnienie etatu informatyka
Krzymińska Teresa Wychowawstwo IVa, wychowanie fizyczne, nauczanie indywidualne
Kubiszewska Agnieszka Wychowawstwo IIIb,
język angielski, nauczanie indywidualne
Kubiszewska Małgorzata Wychowawstwo VIa, nauczanie indywidualne, muzyka, zajęcia rewalidacyjno wychowawcze
Kubiszewska Sabina Język angielski, Wychowawstwo IVb
Matyjaśkiewicz Urszula Edukacja wczesnoszkolna Ib, zajęcia komputerowe, edukacja muzyczna,
wychowanie fizyczne, rewalidacja
Nawrocka
Eliza
Język polski, nauczanie indywidualne, rewalidacja, wychowawstwo Vc
Pacyniak
Ewa
Język angielski, nauczanie indywidualne,
Wychowawstwo IVc
Piekutowska Magdalena Edukacja wczesnoszkolna IIa,
edukacja informatyczna, edukacja muzyczna, wychowanie fizyczne, zajęcia rozwijające
Rataj
Wiesław
Wychowanie fizyczne
Róg
Agnieszka
język niemiecki, świetlica, nauczanie indywidualne
Spasińska
Ewa
Biologia, chemia, nauczanie indywidualne
Stańczyk
Anna
Logopeda, wychowawstwo VIb, język polski, rewalidacja, zajęcia rozwijające
Stańczyk Elżbieta Religia, nauczanie indywidualne
Szczepanowska Grażyna Wychowawstwo VIIa,
przyroda, nauczanie indywidualne
Szczepocka Elżbieta Edukacja wczesnoszkolna IIb, edukacja informatyczna, edukacja muzyczna, wychowanie fizyczne, zajęcia rozwijające, rewalidacja
Szczepocka Anna Edukacja wczesnoszkolna 0c
Iwona
Szwed
Edukacja wczesnoszkolna Ia, edukacja informatyczna, edukacja muzyczna, wychowanie fizyczne, zajęcia rozwijające, rewalidacja
Wiaderna Bogusława Pedagog, geografia, nauczanie indywidualne
Wiaderna
Lidia
Oddział przedszkolny 0b
Wijaczka Wioletta Język polski, edukacja wczesnoszkolna
Wilk
Katarzyna
Religia
Ks. Wojciechowski Marcin Religia, zajęcia indywidualne
Zelga
Emilia
Biblioteka, świetlica
Król-Sieroń Ilona Doradztwo zawodowe

Grono pedagogiczne foto-historia
PROJEKTY w SP Żarnów
ARCHIWUM GIMNAZJUM
Już 4598485 osób odwiedziło naszą stronę od 2012.02.09
CZAS
Dziś jest poniedziałek
2021-09-27
LOSOWE FOTKI
MŁODZIEŻ
ŻYCIE SZKOLNE
PARTNERZY
bip.zarnow.tensoft.pl
www.zarnow.eu
www.lkszarnow.pl
ZSZ ZARNÓW
DOŁACZ DO NAS
nk
KONKURS
szkolazklasa